Centrum Szkolenia CAD

Jesteśmy tutaj! 3 piętro / sala 331

Get in Touch

12 + 2 =

ppłk rez. dr inż. Jacek WARCHULSKI
Kierownik Centrum Szkolenia CAD
atc@wat.edu.pl | Strona ATC WAT
Sala 331 / Bud. 100

Wojskowa Akademia Techniczna
im. Jarosława Dąbrowskiego
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

Telefon: 261 839 452
Godziny pracy: 7.30 – 15:30, Pn-Pt

*) Wysłanie formularza wiąże się z wyrażeniem Państwa zgody na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Centrum Szkolenia CAD ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 w celach niezbędnych do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z art. 24 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

O administratorze: Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Centrum Szkolenia CAD ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46, która wykorzystuje Państwa dane osobowe w celu, w jakim zostały udostępnione naszej firmie. Wobec Centrum Szkolenia CAD będą Państwu przysługiwać prawa uzyskania wglądu do danych oraz ich korekty, wycofania danych osobowych z bazy stosownie do wniosku oraz zaprzestania przetwarzania danych osobowych, w dowolnym momencie, w ustalonym trybie, w drodze złożenia pisemnego powiadomienia o stosownej treści wysłanej na adres Centrum Szkolenia CAD ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa 46 lub adres e-mail atc@wat.edu.pl, a także złożenia odpowiednich wniosków do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pin It on Pinterest