E-learning

Zdalna nauka przedmiotu "Podstawy CAx"
COVID-19

Microsoft Teams

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV‑2 i minimalizowaniem ryzyka zakażenia, wszystkie zajęcia z mojej części przedmiotu „Podstawy CAx” prowadzone będą za pomocą platformy Microsoft Teams.

Zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość będą odbywać się w terminach wynikających z planu zajęć. Wystarczy wybrać odpowiedni kanał (Zajęcia) i dołączyć do spotkania.

Aby dołączyć do zajęć należy skorzystać z poniższego kodu zespołu (osoby wykorzystujące program Microsoft Teams) lub użyć link do zespołu „Podstawy CAx” (wystarczy przeglądarka internetowa| opcja: użyj aplikacji sieciowej).

Logują się Państwo poprzez adresy e-mail w domenie edukacyjnej (osoba@student.wat.edu.pl lub osoba@wat.edu.pl).

 W semestrze zimowym RA 2021/2022 przedmiot „Podstawy CAx” będzie prowadzony przez dwie komórki organizacyjne: ITR (Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki – ppłk dr inż. Jacek Warchulski) oraz ITU (Instytut Techniki Uzbrojenia – ppłk dr inż. Paweł Płatek).

Podstawy CAx – Studia stacjonarne – grupy WMT19A(ESTCFGZ)1S0

Kod zespołu: xxxxxxx

Link do dołączenia do zajęć:

 Podstawy CAx – Studia niestacjonarne – grupa WMT19AX1N1

Kod zespołu: xxxxxxx

Link do dołączenia do zajęć:

W ramach ćwiczeń komputerowych i ćwiczeń laboratoryjnych będziemy używać programu AutoCAD w polskiej wersji językowej.

Aby pobrać oprogramowanie potrzebne jest utworzenie konta Autodesk (Państwa dane wraz z adresem e-mail | Instytucja edukacyjna: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Wydział Mechatroniki i Lotnictwa | Typ licencji: Personal or individual use).

W momencie zdefiniowania wersji programu do pobrania (AutoCAD | Windows 64-bit | język polski) wygenerują się dla Państwa numery seryjne a poniżej będzie dostępna opcja (Install Now | Download Now | Browser Download).

Link do pobrania programu:

Grafika Inżynierska

Ćwiczenia z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania:

Materiały dydaktyczne

Grafika inżynierska

Podstawy CAx

Ćwiczenia z wykorzystaniem komputera i specjalistycznego oprogramowania:

Materiały dydaktyczne

Podstawy CAx

UWAGA

Zakres ćwiczeń komputerowych nr 2 i 5 oraz ćwiczenia laboratoryjnego nr 7 powinien być realizowany samodzielnie przez studentów studiów niestacjonarnych.

MATERIAŁY POMOCNICZE

Intrfejsy automatyzacji | Standaryzacja dokumentacji technicznej

Pin It on Pinterest