Autodesk Authorized Training Center

Autoryzowane Centrum Szkoleniowe firmy Autodesk

Centrum Szkolenia CAD

Authorized Training Center

Aktualna oferta szkoleniowa w ramach świadczonych przez ATC usług edukacyjnych obejmuje szkolenia specjalistyczne z zakresu oprogramowania AutoCAD oraz Inventor na trzech poziomach zaawansowania: Essentials, Intermediate i Advanced.

Odpłatność za szkolenia specjalistyczne oraz egzaminy certyfikacyjne określa Decyzja Rektora WAT nr 98/RKR/2022 z dnia 24 lutego 2022 roku.

Ośrodek szkoleniowy Wojskowej Akademii Technicznej funkcjonuje od 1996 roku. Jest to jeden z trzech istniejących w Polsce ośrodków akademickich, które są bezspornie doskonale przygotowane pod względem dydaktycznym do prowadzenia specjalistycznych szkoleń. Centrum Szkolenia CAD świadczy usługi edukacyjne z zakresu komputerowego wspomagania projektowania oraz wystawia międzynarodowe certyfikaty umiejętności honorowane na całym świecie.

ppłk rez. dr inż. Jacek Warchulski

Kierownik Centrum Szkolenia CAD

Centrum Szkolenia CAD organizuje szkolenia we własnym Ośrodku Szkoleniowym na terenie Wojskowej Akademii Technicznej:

Wojskowa Akademia Techniczna
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46
Budynek 100 (Sztab) | Sala 331

Szkolenia prowadzą wyspecjalizowani wykładowcy posiadający uprawnienia firmy Autodesk (Autodesk Certified Instructor) gwarantujące wysoką jakość prowadzonych zajęć. Szkolenia prowadzone są na bazie oprogramowania w polskiej wersji językowej w najnowszej wersji dostępnej w dniu szkolenia, zgodnie z wytycznymi dla Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych firmy Autodesk.

W ciągu ostatnich 10 lat w Centrum Szkolenia CAD Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej przeprowadzono łącznie 122 edycje szkoleń specjalistycznych (91 edycji w zakresie oprogramowania AutoCAD i 31 edycji w zakresie oprogramowania Inventor), których efektem było wydanie 1273 certyfikatów, poświadczających znajomość oprogramowania firmy Autodesk na różnych poziomach zaawansowania (667 certyfikatów na poziomie Essentials, 550 na poziomie Intermediate i 56 na poziomie Advanced).

Szkolenia AutoCAD

AutoCAD

Essentials

PDF

Intermediate

PDF

Advanced

PDF

Szkolenia Inventor

Inventor

Essentials

PDF

Intermediate

PDF

Don't Be Shy. Get In Touch.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniami, to prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Pin It on Pinterest